Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op de website die toegankelijk is via https://speedcorner.be/fr/en heeft tot doel u transparant te informeren over hoe we ze gebruiken.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens? Welke services worden beïnvloed?

Het bedrijf Westore waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Grotstraat 32 3090 Overijse, dat de handelsnaam "SpeedCorner" exploiteert, heeft een online verkoopwebsite die toegankelijk is op het adres https://speedcorner.be/fr/. Op deze site kunnen we bestellingen van onze klanten ontvangen en de gegevens die daarbij worden verzameld, worden geregistreerd en verwerkt in een klantenbestand.

Westore is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat het beslist waarom en hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt. Daarom is het belangrijk om uzelf te informeren over hoe uw gegevens worden behandeld voordat u ze gebruikt.

2. Waarom verwerken jullie mijn gegevens? Op welke wettelijke basis?

Westore is verplicht uw gegevens te verwerken voor:

Doel Rechtsgrond
Bestellingen, betaling en levering van bestellingen beheren. Een contract uitvoeren

3.Hoe verzamelen we uw gegevens? Om welke gegevens gaat het?

A. Gegevens verzameld uit het bestelformulier

Gegevenscategorie Gegevensdetails
In verband met identificatie Naam, voornaam, privéadres, telefoon, geboortedatum
Computeridentificatie E-mailadres, bankgegevens

B. Gegevens verzameld tijdens het browsen op de site https://speedcorner.be/fr/

We verzamelen gegevens van technische aard bij het gebruik van onze diensten, waaronder:

  • uw applicatie- of terminal-ID's (cookies)

4.Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

We hebben de verschillende bewaartermijnen voor uw gegevens gedefinieerd in de onderstaande tabel:

Betrokken gegevens Opslagperiode
Gegevens vereist voor orderbeheer en facturering Voor de duur van de commerciële relatie (maximaal twee jaar) en tien jaar voor boekhoudkundige verplichtingen.
Betaalmiddelgegevens Gegevens worden niet bewaard door Westore; ze worden verzameld tijdens de transactie en worden onmiddellijk verwijderd na betaling van de aankoop.

5. Moet u gegevens over mij doorgeven buiten de Europese Unie? Om welke redenen?

Als onderdeel van onze activiteiten maken we gebruik van de diensten van verschillende gespecialiseerde bedrijven, die optreden als onderaannemers (postdiensten, betalingsbeheer, bezorging).

In deze context zorgen we er contractueel voor dat het gebruik van uw persoonlijke informatie voldoet aan de beveiligingsnormen die door deze bedrijven worden gehanteerd. Als ze uw gegevens buiten de Europese Unie moeten overdragen, zorgen we ervoor dat we specifieke contracten met hen sluiten en standaardcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie om de overdracht van uw gegevens aan deze dienstverleners te reguleren.

Als onderdeel van onze activiteiten maken we geen gebruik van de diensten van onderaannemers die buiten de Europese Unie opereren.

6. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u de volgende rechten:

  • recht op inzage (artikel 15 AVG), rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van uw gegevens
  • recht om uw persoonlijke gegevens te blokkeren of te wissen (artikel 17 AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is
  • recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (Artikel 18 AVG)
  • recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, wanneer uw gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van uw toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend zoals hieronder beschreven.

7. Wie zijn de ontvangers van mijn gegevens?

De ontvangers zijn de personen die op grond van hun functie gemachtigd zijn om de communicatie van uw gegevens te verkrijgen. Als onderdeel van onze activiteiten zijn de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van bestellingen en facturering van Westore ontvangers van alle categorieën gegevens.

De onderaannemers van het bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de levering van zijn bestellingen, zijn ontvangers van de identiteit, het adres en het telefoonnummer van onze klanten.

8. Mag ik aanvullende informatie? Hulp krijgen?

Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door Westore kunt u in alle vertrouwelijkheid contact opnemen met Martin Lucas via dit e-mailadres: info@speedcorner.be</ a>

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit onder de voorwaarden vermeld op haar website: https://www.dataprotectionauthority. zijn/

9. Hoe kan ik mijn rechten over mijn gegevens uitoefenen?

U kunt uw andere rechten uitoefenen per e-mail, met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen in het onderwerp van uw e-mail: info@speedcorner.be</a > ( toegang, overdraagbaarheid, beperking, verzet om redenen die verband houden met uw specifieke situatie). De uitoefening van uw recht op toegang en overdraagbaarheid vereist dat de gegevens waarvoor u uw rechten uitoefent, worden gekoppeld aan het e-mailadres dat is gebruikt om uw verzoek te doen. U ontvangt dan binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek een reactie.