1. Gestandaardiseerd informatieformulier.

GESTANDAARDISEERDE INFORMATIE OVER HERROEPING

Herroepingsrecht:

U hebt het recht om dit contract binnen veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag als het een verkoopovereenkomst is: "waar u, of een derde partij die niet de vervoerder is en die door u is aangewezen, fysiek meeneemt, is een verkoopovereenkomst met het bezit van het onroerend goed.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons uw naam, uw geografische adres en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer, uw faxnummer en uw e-mailadres op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Als je de consument de mogelijkheid geeft om de informatie over zijn herroeping van de overeenkomst elektronisch aan te vullen en door te sturen op je website, voeg dan de volgende tekst toe: "Je kunt ook het modelformulier voor herroeping of elke andere verklaring zonder dubbelzinnigheid op onze website invullen en verzenden [ websiteadres invoegen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail)."

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Effecten van herroeping:

In het geval dat u dit contract herroept, zullen we alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkopere standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een ander middel; aan deze terugbetaling zijn in ieder geval geen kosten voor u verbonden. Als het een verkoopovereenkomst is waarin u niet heeft aangeboden de goederen terug te halen in geval van herroeping, voeg dan de volgende tekst in: "Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij het goed hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van het goed hebt geleverd , de datum behouden zijnde die van de eerste van deze gebeurtenissen." Als de consument goederen op grond van het contract heeft ontvangen, draagt ​​de klant de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

UITZONDERINGEN:

Op grond van artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht is restitutie niet toegestaan ​​voor ''leveringen van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn.''

Download het herroepingsrecht formulier < / a>

Aanbevelingen

Ten eerste is het belangrijk om in gedachten te houden dat als het gaat om een ​​B2C-aankoop op afstand - wat het geval is in ons project - het herroepingsrecht in het voordeel is van de consument. Bij ontvangst van de goederen beschikt deze laatste over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. In de algemene verkoopvoorwaarden kan een conventioneel retourrecht worden vastgelegd, maar dit mag niet korter zijn dan 14 dagen. Het kan echter van langere duur zijn. Indien de website geen precontractuele informatie over het herroepingsrecht bevat (namelijk de voorwaarden, de termijn, de werkwijze en het modelformulier) wordt de initiële termijn met 12 maanden verlengd.

Opgemerkt moet worden dat het Wetboek van economisch recht ook een lijst bevat van uitzonderingen waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is. Maar dit spaart de website niet om informatie door te geven. Met andere woorden, ook wanneer het herroepingsrecht niet van toepassing is, dient de consument hiervan op de hoogte te worden gesteld. Het ontbreken van deze informatie zou een oneerlijke praktijk vormen in de zin van artikel VI.38 van het Wetboek van economisch recht.

Gezien de gevolgen van het ontbreken van informatie over het herroepingsrecht, vestigen wij de aandacht van studenten e-business op de voorwaarden die gunstig zijn voor een goede communicatie hiervan.</p >

• Wanneer moet de consument op zijn herroepingsrecht worden gewezen?

De consument moet voordat hij aan de overeenkomst bindt op zijn herroepingsrecht worden gewezen. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

- Ofwel de informatie is permanent aanwezig vanaf de eerste raadpleging van de site.

- Ofwel van de uitnodiging tot aankoop.

- Ten slotte, uiterlijk bij het starten van het bestelproces

Bij het sluiten van de overeenkomst is het belangrijk om de consument aan de informatie te herinneren voordat hij zijn bestelling plaatst, maar ook wanneer hij op het punt staat deze definitief te valideren. De informatie over het herroepingsrecht moet blijven bestaan ​​en ook nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst, opnieuw aan de consument worden meegedeeld.

• Hoe moet informatie worden gecommuniceerd?

De wet is duidelijk omdat deze vereist dat deze informatie in een vorm moet zijn die is aangepast aan de gebruikte communicatietechniek op afstand, in duidelijke en begrijpelijke taal. Ze moeten leesbaar, duidelijk en ondubbelzinnig zijn.