Artikel 1 – Preambule

De site https://speedcorner.be/fr/die wordt beheerd door SPRL Westore met maatschappelijke zetel in Grotstraat 32, 3090 Overijse en wiens ondernemingsnummer 0671.883.564 is (hierna "wij" genoemd) biedt online verkoopdiensten aan tussen ons en een koper (hierna "u" genoemd). Al onze aanbiedingen op onze website speedcorner.be zijn enkel voorbehouden aan consumenten, d.w.z. personen die niet handelen voor doeleinden die binnen het kader van hun professionele activiteit vallen.

De huidige verkoopvoorwaarden aanwezig in dit document zijn van toepassing in het kader van een online verkoop op de site https://speedcorner.be/fr/ . Om een ​​bestelling te plaatsen op onze site speedcorner.be, dient u deze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2 – Bestelling

2.1 De presentatie van onze goederen op onze online verkoopsite, Speed ​​Corner, is een aanbieding onder voorbehoud van beschikbare voorraad.

2.2 Het bestelproces op onze site bestaat uit verschillende stappen:

Eerste stap: om een ​​bestelling op de site te plaatsen, moet u het product of de producten selecteren waarvoor u het bijbehorende beschrijvingsblad wilt raadplegen.

Tweede stap: Na selectie van het product/de producten, keuze van de gewenste hoeveelheden, plaatsing in de "Mand", selectie van de wijze en plaats van levering en validatie van de "Mand", wordt u doorverwezen naar een formulierpagina bedoeld om alle informatie te verstrekken die nodig is voor de bestelling. Je hebt ook de mogelijkheid om een ​​account aan te maken door op "een account maken" te klikken en de gevraagde gegevens in te vullen.

Stap drie: u kunt uw bestelgegevens bekijken en feedback geven over aanpasbare producten. Na het kiezen van de betaalmethode en het klikken op "bestellen met betalingsverplichting", verklaar je dat je onze algemene verkoopvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard en wordt je bestelling definitief.

De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding door SpeedCorner, en wanneer u onze bevestigingsmail ontvangt.

2.3 Vanaf het moment dat u uw bestelling bevestigt door op de knop "bestelling met betalingsverplichting" te drukken, gaat u akkoord met het sluiten van een koopovereenkomst.

2.4 De automatisch per e-mail gegenereerde ontvangstbevestiging van de bestelling vormt geen aanvaarding van het aanbod, maar een bewijs dat uw bestelling is ontvangen. De beslissing om uw bestelling al dan niet te accepteren is onze vrije keuze.

Als uw bestelling is geaccepteerd, wordt er een bevestigingsmail naar u verzonden en wordt de bestelling gestart zodra we de betaling hebben ontvangen.

Voor alle bestellingen die niet worden geaccepteerd, ongeacht de oorzaak, nemen we echter contact met u op via uw geregistreerde e-mailadres om een ​​mogelijke oplossing met u te vinden.

Als er geen oplossing mogelijk is, zullen we je hiervan op de hoogte stellen en zullen we de betalingen die je al hebt gedaan terugbetalen.

2.5 We verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. We zijn niet verantwoordelijk voor aankopen door minderjarige consumenten. Door een bestelling te plaatsen op onze website, verklaart de koper volledig rechtsbevoegd te zijn.

2.6 Op de site worden contracten uitsluitend in het Frans gesloten.

2.7 Contracten die online op de site zijn gesloten, worden gearchiveerd voor een periode van … en we hebben er toegang toe voor …?

Als klant heeft u geen toegang tot dit archief.

Artikel 3 – Producten

3.1 De presentatiefoto's van Speed ​​Corner-producten kunnen minimale variaties vertonen die de hoofdfunctie van het product niet beïnvloeden. Andere foto's en afbeeldingen dan die van de producten zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SpeedCorner.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbevelingen, beschrijvingen, verklaringen met betrekking tot onze producten, of ze nu betrekking hebben op hun functionaliteit, hun prestaties, enz. alleen geldig voor het meest voorkomende gebruik, onder normale gebruiksomstandigheden. .

p>

3.3 De verkoop van producten is binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. SpeedCorner stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van haar producten op haar website up-to-date te houden.

Artikel 4 – Prijs en betaling

4.1. Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% btw en alle bijkomende belastingen.

4.2. Bezorgkosten zijn voor rekening van de klant.

4.3. Het bedrag van de prijzen blijft ongewijzigd op het moment van de bestelling.

4.4. Prijsverhogingen of -verlagingen zijn mogelijk in de toekomst.

4.5. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van materiële fouten.

4.6. SpeedCorner biedt haar klanten online betalen:

-Via Bancontact

-Via Apple Pay

- Via Visa/Mastercard

- Via Paypal (paypal-link)

4.7. Bovenstaande voorwaarden volgen een beveiligd SSL-betalingsprotocol. “Het SSL-protocol is een versleutelingssysteem voor het invoeren en verzenden van bankgegevens dat de klant rechtstreeks doorverwijst naar de site van de bankpartner van SpeedCorner. Bovendien gaan bankgegevens niet door het sitesysteem en heeft het bedrijf nooit bankgegevens doorgegeven en bewaart het op geen enkel moment bankgegevens.

4.8. Aangezien het de klant is die het aanbod doet en betaalt vóór acceptatie door SpeedCorner, zal SpeedCorner de bestelling pas accepteren als er betaald is. Er is dus nog geen contract en ook geen verplichting die SpeedCorner zou kunnen opschorten

Artikel 5 – Levering

5.1. SpeedCorner levert alleen in de Benelux.

5.2. De levertijd bedraagt ​​2 werkdagen na verzending van de bestelling, dat wil zeggen elke dag van maandag tot en met zaterdag, behalve op feestdagen.

5.3. Ofwel worden ze verzonden via UPS met een trackingnummer en geleverd zonder handtekening, of pakketten kunnen ook via UPS Extra worden verzonden en geleverd tegen handtekening. Neem contact met ons op voordat u voor deze leveringsmethode kiest, aangezien dit extra kosten met zich meebrengt. Welke bezorgmethode je ook kiest, we sturen je een link om je pakket online te volgen.

5.4 ze omvatten voorbereidings- en verpakkingskosten, evenals verzendkosten. De voorbereidingskosten zijn vast, terwijl de transportkosten variëren naargelang het totale gewicht van het pakket. We raden u aan al uw artikelen in één bestelling samen te voegen. We kunnen twee afzonderlijk geplaatste bestellingen niet combineren en voor elk van hen worden verzendkosten in rekening gebracht.

De afmetingen van de doos zijn geschikt en uw artikelen zijn goed beschermd.

Artikel 6 – Overgang van eigendom en risico

6.1 Op grond van het eigendomsvoorbehoudbeding blijven de goederen eigendom van SpeedCorner tot volledige betaling van de verkoopprijs en leveringskosten. In het geval dat de verpakking op het moment van levering zodanig beschadigd is dat de inhoud beschadigd is, raden wij u aan dit onmiddellijk aan de bezorger te melden, de ontvangst te weigeren en ons op de hoogte te stellen om over te gaan tot de terugbetaling van uw bestelling ..

In het geval van een gebrek aan overeenstemming, heeft u de mogelijkheid om de aankoop te annuleren. Je hebt twee jaar om te handelen. Elk gebrek dat binnen deze termijn optreedt, wordt geacht te hebben bestaan ​​vóór de levering. De wettelijke garantie gaat in op de dag dat u uw aankoop in bezit neemt.

Uw herroepingsrecht en garantie worden niet aangetast door deze bepaling.

6.2 In geval van levering wordt de risico-overdracht opgeschort totdat de consument of een door hem aangewezen derde en niet de vervoerder van de goederen deze fysiek in bezit heeft.

Als de consument de vervoerder kiest buiten de keuzes die ons bedrijf biedt, gaan de risico's over op het moment dat de aangewezen vervoerder de goederen in bezit neemt.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1 Behoudens de uitzondering waarnaar wordt verwezen in artikel 7.9 hieronder, heeft u, wanneer u een product op onze site koopt, een termijn van 14 kalenderdagen om uw bestelling te herroepen zonder uw beslissing te rechtvaardigen.

De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in op de dag waarop u of een door u eerder aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Indien het een overeenkomst betreft voor meerdere goederen die door u door middel van één bestelling zijn besteld en deze goederen afzonderlijk worden geleverd, begint de herroepingstermijn van 14 dagen op de dag waarop u of een vooraf door u aangewezen derde en anders dan de vervoerder het laatste goed fysiek in bezit neemt.

Als het een overeenkomst is voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, gaat de herroepingstermijn van 14 dagen in op de dag waarop u of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. eerst goed.

7.2 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u SpeedCorner vóór het verstrijken van de in artikel 7.1 genoemde herroepingstermijn op de hoogte stellen van uw beslissing tot herroeping door middel van een ondubbelzinnige, ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld brief van post, fax of e-mail) naar het adres Grotstraat 32,3090 Overijse, per e-mail naar het adres info@speedcorner.be< /a>, per telefoon op < a href="tel:027822778">+32(0)2.782.27.78

Dit is niet verplicht, maar u kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring hier en op onze website invullen en indienen https:/ /speedcorner.be/fr/ in de sectie "Herroepingsrecht" in de footer. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager (bijv. per e-mail).

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

7.3 Tijdens de herroepingstermijn mag u alleen manipulaties uitvoeren waarmee u het goed kunt testen voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen.

U bent verantwoordelijk voor de waardevermindering van het product als deze het gevolg is van andere manipulatie van het product dan toegestaan ​​in de eerste alinea.

Als u besluit gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet het product zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een verdere termijn van 14 dagen na kennisgeving van uw besluit tot herroeping worden teruggestuurd naar SpeedCorner op het adres genoemd in artikel 7.2.

Deze deadline wordt geacht te zijn gehaald als u de goederen retourneert vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

7.4 U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

7.5 SpeedCorner vergoedt u alle ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing tot herroeping. SpeedCorner voert de terugbetaling uit met dezelfde betaalmethode die je voor je bestelling hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk akkoord gaat met een andere methode. Aan deze terugbetaling zijn in ieder geval geen kosten verbonden.

7.6 We kunnen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, afhankelijk van welke datum eerder is.

>

7.7 Indien u uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze dan de goedkoopste standaard leveringswijze, is SpeedCorner niet verplicht deze bijkomende kosten te vergoeden.

7.8 Zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

- Producten gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.

- Producten die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd.

Artikel 8 – Wettelijke garanties

8.1 Wij willen u eraan herinneren dat u als consument recht heeft op de wettelijke garantie op consumptiegoederen van twee jaar. Wij zijn aansprakelijk jegens u in het geval van een gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de goederen en dat zich binnen een termijn van 2 jaar vanaf dit moment voordoet.

8.2 De producten worden als conform beschouwd als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

1) ze moeten voldoen aan de beschrijving die we hebben gepresenteerd en ze moeten de kenmerken hebben die we hebben blootgelegd.

2) ze moeten geschikt zijn voor het algemeen beoogde gebruik van dit soort producten

3) ze moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria die algemeen worden aanvaard voor vergelijkbare producten en die redelijkerwijs kunnen worden verwacht.

4) Ze moeten geschikt zijn voor elk door de consument gewenst bijzonder gebruik en dit bijzondere gebruik is door de consument bij het sluiten van de overeenkomst gemeld en door ons aanvaard.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunt u een rechtsvordering instellen voor een wettelijke conformiteitsgarantie. Wanneer u een gebrek aan overeenstemming heeft ontdekt, heeft u een termijn van 1 jaar zonder dat deze termijn afloopt voor het einde van de periode van twee 2 jaar vermeld in paragraaf 8.1.

U kunt ofwel de reparatie van het goed, ofwel de vervanging ervan, ofwel de terugbetaling ofwel een adequate prijsverlaging vragen.

8.3 Na het verstrijken van de wettelijke garantie voor consumptiegoederen geldt de garantie tegen verborgen gebreken. Om van deze garantie gebruik te kunnen maken, moet u een verborgen gebrek aantonen, belangrijk en voorafgaand aan de verkoop van het product. Deze garantie is niet van toepassing op zichtbare gebreken. Als het verborgen gebrek wordt bewezen en we zijn er niet van op de hoogte, kunt u het product retourneren en de aankoopprijs terugkrijgen, of het product houden en een deel van de prijs terugkrijgen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 SpeedCorner is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

9.2 In het geval dat de klant een onjuist adres opgeeft, is het bedrijf ook niet verantwoordelijk voor het zoekraken van pakketten of onjuiste levering van bestellingen.

9.3 Uitzonderingen: SpeedCorner wordt aansprakelijk gesteld bij een lichte fout. Het bedrijf vergoedt u in verhouding tot de geleden schade.

9.4 SpeedCorner kan niet aansprakelijk worden gesteld indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen wegens overmacht. Onder overmacht verstaan ​​we elke onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis die het bedrijf verhindert om zijn verplichtingen na te komen of de normen na te leven. SpeedCorner schort in dat geval haar verplichtingen op en is niet gehouden tot schadevergoeding.

Artikel 10 – Bewijs

10.1 De opnamen die op de site worden gemaakt, vormen een geldig bewijs van de tussen de partijen gesloten transacties.

10.2 De klik van aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden is gelijk aan een handgeschreven handtekening en vormt een geldig bewijsmiddel.

Artikel 11 – Diversen

11.1. Als deze algemene verkoopvoorwaarden door u zijn geschonden en we geen beroep doen op een artikel van de algemene voorwaarden, betekent dit niet dat we er afstand van doen voor de toekomst.

11.2 Er kan geen afstandsverklaring worden afgeleid uit het niet toepassen van een clausule van de AV door SpeedCorner met betrekking tot een klant.

11.3. Indien één of meerdere clausules van onze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zijn, zullen ze de geldigheid van de andere clausules niet aantasten.

11.4. Deze versie van de AV wordt niet bewaard na toekomstige wijziging(en) en we behouden ons het recht voor om deze AV te wijzigen. Deze wijzigingen zijn alleen van kracht voor de toekomst en niet voor volgende bestellingen. U kunt deze versie van de voorwaarden< downloaden /a>.

Artikel 12 – Klachten en geschillen

12.1 Indien u meent dat uw rechten als koper zijn geschonden, staat onze dienst na verkoop tot uw beschikking om uw verzoek in der minne te regelen op het e-mailadres https://speedcorner.be/fr/

12.2. De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (“ODR-platform”) voor consumenten. Zo kunnen deze consumenten hun geschil met betrekking tot online bestellingen oplossen door tussenkomst van een rechtbank te vermijden. Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende hyperlink: http://ec.europa.eu/odr/

. We zijn echter niet verplicht om deel te nemen aan deze procedure.

12.3 Een bemiddelingsdienst is ook beschikbaar op de website https://mediationconsommateur.be/fr. We zijn echter niet verplicht om deel te nemen aan deze procedure.

12.4. Het gebruik van ons platform en de contracten die via onze website worden afgesloten, worden beheerst door het Belgische recht, onverminderd het recht van de klant die zijn woonplaats buiten het Belgische grondgebied zou hebben.

In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken de Belgische hoven en rechtbanken.