Super Resin Polish

€ 19,00
Inclusief belasting

Langdurige cosmetische behandeling die compatibel is met alle soorten verf.

Container
Hoeveelheid

Langdurige cosmetische behandeling voor alle soorten lak, inclusief metallic lak. Periodiek polijsten verwijdert voorzichtig schadelijke oppervlakteverontreinigingen en creëert een stevige, glanzende barrière om dure verven te beschermen tegen de effecten van het milieu. Super Resin Polish, met aanzienlijk internationaal succes, is een effectief, gemakkelijk te gebruiken reinigings-, polijst- en beschermingsmengsel, ideaal voor alle soorten en kleuren nieuwe en matig verouderde verven, inclusief metallics, lakken en watergedragen verven. Autoglym Super Resin Polish bevat een duurzame wax en harsen met een laag moleculair gewicht die een uitzonderlijk cosmetisch effect garanderen en beschermen tegen de meeste milieu-invloeden.

Wetgeving betreffende superhars-polijstmiddel

Reinigingsproducten :

Het op de markt brengen en het gebruik van chemische stoffen is aan strikte normen onderworpen. Wanneer een chemisch product op de markt wordt gebracht, moet het worden geëtiketteerd met bijzonderheden over de gevaarlijke eigenschappen ervan. De regels voor de criteria voor de indeling van de verschillende soorten gevaren zijn op Europees niveau vastgelegd in Verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, die de vroegere Europese Richtlijnen 67/548 en 1999/45 vervangt.

Voorrang wordt gegeven aan de burger. De burger moet in staat zijn de etiketten van chemische producten te lezen en te begrijpen. Daarom zullen wij, naar analogie, dezelfde regels toepassen op de website van Speedcorner.

1. Definitie

Detergent: "elke stof of elk mengsel dat zepen en/of andere oppervlakteactieve stoffen bevat, bestemd voor was- en reinigingsprocédés. Detergenten kunnen elke vorm hebben (vloeistof, poeder, pasta, staaf, brood, vormstuk, baksteen, enz.) en voor huishoudelijke, institutionele of industriële doeleinden in de handel worden gebracht of worden gebruikt".

2. Belangrijke productinformatie

Het etiket, het technisch gegevensblad en het veiligheidsinformatieblad zijn essentiële elementen voor het identificeren van de informatie die nodig is voor het gebruik van een product.

3. Het label

Het etiket van een product heeft de functie van herkenning. De gevarenpictogrammen/-symbolen op het etiket geven de belangrijkste gevaren aan. Sommige producten zijn misschien niet herkenbaar aan pictogrammen, maar dat betekent niet dat ze niet gevaarlijk zijn. Andere informatie op het etiket omvat de naam van het product, veiligheidsaanbevelingen, risico's in geval van contact, advies bij ongevallen, enz. Het is daarom belangrijk dat u het zorgvuldig leest.

Autoglym

Specifieke referenties

Laatste reviews

chat Opmerkingen (0)
Voor het ogenblik geen klantenbeoordelingen.

Super Resin Polish

€ 19,00